Esteu tornant a aquest lloc?

Entreu aquí amb el vostre nom d'usuari i la contrasenya corresponent
(Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador)Ajuda: "Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador"

Problemes per entrar a la plataforma?

Aquest problema es pot produir per dos fets:

  • La contrasenya introduïda no és vàlida perquè l'usuari no se'n recorda de la contrasenya correcta. En aquest cas, tant si s'és estudiant com docent, s'ha de dirigir a la secretaria o personal del seu centre que gestioni el programa SEU per demanar una nova contrasenya. Seguint el procediment, la secretaria li proporcionarà una contrasenya provisional que l'usuari haurà de modificar mitjançant la plana web corresponent de "canvi de contrasenya". Una vegada s'hagi canviat la contrasenya, després d'una mitja hora es podrà entrar a la plataforma.
  • La contrasenya introduïda ha caducat. En aquest cas el propi usuari pot canviar directament la contrasenya a la plana corresponent de "canvi de contrasenya" segons sigui alumne o professor. Una vegada s'hagi canviat la contrasenya, s'ha d'esperar mitja hora i després l'usuari podrà entrar a la plataforma d'ensenyament.